Klankbordgroep valt uiteen door vertrek ondernemers

donderdag 15 februari 2018 08.30 uur | laatst gewijzigd: donderdag 15 februari 2018 16.58 uur | auteur: Redactie RouletteFM

De Klankbordgroep Centrum Bilthoven heeft zichzelf opgeheven en beëindigt daarmee de betrokkenheid bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven.

De ondernemers in de groep hebben ervoor gekozen hun belangen niet meer in klankbordgroepverband te behartigen. De uitwerking van de huidige en toekomstige parkeersituatie willen zij op andere wijze verder op te pakken.

Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in elf adviezen aan het College van B&W de inbreng georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Het laatste advies van de Klankbordgroep betrof de herinrichting van het Vinkenplein en een pakket aan afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen.

Wethouder Miras dankte de leden voor hun inzet en beloofde dat de gemeente belanghebbenden blijft betrekken bij de ontwikkelingen in het centrum

Advertenties