Besluit parkeervisie Centrum Bilthoven uitgesteld

dinsdag 24 juli 2018 08.30 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 24 juli 2018 09.30 uur | auteur: Redactie RouletteFM

De besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders over een voorstel voor het opstellen van de parkeervisie voor Bilthoven Centrum is uitgesteld.

Reden is dat wethouder Landwehr, de nieuwe portefeuillehouder voor Centrumplan Bilthoven, zich nog moet inwerken.

De ondernemers in het centrumgebied Bilthoven hebben bij de planontwikkeling van het Centrumplan Bilthoven kanttekeningen geplaatst bij de kwantiteit, de kwaliteit en de verdeling en bereikbaarheid van het parkeren in het centrum van Bilthoven.

Bij bestuurlijk overleg tussen de vorige wethouder en het bestuur van de winkeliersvereniging Centrum Bilthoven is gezamenlijk een opdrachtformulering voor het opstellen van een parkeervisie voor het centrum Bilthoven gemaakt. Het vorige college heeft besluitvorming daarover overgedragen aan het nieuwe college.


Advertenties