Beperkte monumentenstatus voor woningen Zeist

donderdag 26 juli 2018 16.38 uur | laatst gewijzigd: donderdag 26 juli 2018 15.38 uur | auteur: Redactie RouletteFM

De monumentenstatus voor de woningen op de Cornelis Schellingerlaan, Jacoba van Beierenlaan en Ridderschapslaan wordt beperkt tot een aantal woonblokken.

Hierdoor blijft de cultuurhistorische waarde van de woningen voor Zeist behouden, terwijl de overige sterk verouderde huizen kunnen worden vervangen door nieuwe woningen.

Woongoed Zeist heeft plannen voor nieuwbouw, omdat de bestaande woningen sterk verouderd zijn. Opheffen van de monumentenstatus maakt sloop mogelijk. Het college heeft begrip voor de urgentie van Woongoed, maar ziet ook het cultuurhistorische belang van de in de jaren vijftig van de vorige eeuw als noodwoningen gebouwde huizen.

De nieuwe woningen moeten de huidige stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden van het gebied zoveel mogelijk behouden en versterken.

agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

Advertenties