Zeist beslist over regionale energiestrategie

maandag 08 juli 2019 18.56 uur | laatst gewijzigd: maandag 08 juli 2019 17.58 uur | auteur: Redactie RouletteFM

Het college van Zeist heeft de gemeenteraad gevraagd om akkoord te gaan met de startnotitie ‘Regionale Energiestrategie U16'.

In de notitie staat hoe Zeist samen met vijftien andere gemeenten, vier waterschappen en de provincie wil samenwerken aan energiebesparing en opwekken van duurzame energie.

Het Rijk heeft aan gemeenten gevraagd een energiestrategie voor de hele regio te maken. Die strategie moet onder andere aangeven hoeveel grootschalige duurzame elektriciteit de regio in 2030 met windenergie en zonne-energie wil opwekken en waar dat mogelijk is.

De gemeenteraad beslist naar verwachting in oktober of ze instemt met de startnotitie.

Advertenties