Gemeente houdt weer GemeentebeleidsMonitor

vrijdag 06 november 2015 11.31 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 06 november 2015 11.11 uur | auteur: Redactie

In de monitor vraagt de gemeente de mening van bewoners over sociale veiligheid en leefbaarheid in De Bilt.

In het tweejaarlijkse onderzoel ligt de nadruk deze keer op de woon- en leefomgeving en de sociale kracht van buurten. Ook wordt gevraagd naar de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.

De uitkomsten gebruikt de gemeente om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteringen, samen met bewoners en organisaties. 

De monitor start half november. Deelnemers worden geselecteerd via een anonieme steekproef.

Deze bewoners ontvangen een schriftelijke uitnodiging om de vragenlijst op internet in te vullen. Op verzoek is een papieren vragenlijst ook mogelijk. Een aantal bewoners wordt ook telefonisch benaderd. 

De resultaten worden begin 2016 verwacht en gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en www.debilt.nl.

Naast dit onderzoek voert de gemeente in november en december ook een klanttevredenheidsonderzoek uit. Dit vindt plaats onder inwoners die onlangs contact met de gemeente hebben gehad.

De resultaten van dit onderzoek worden tegelijk met de resultaten van de monitor gepubliceerd.

agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

Advertenties