Bilthoven krijgt natuurbegraafplaats

dinsdag 21 juni 2011 18.23 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 21 juni 2011 17.23 uur | auteur:

Begraafplaats en Crematorium Den en Rust en Het Utrechts Landschap gaan gezamenlijk een natuurbegraafplaats realiseren in Bilthoven.

Het is de eerste natuurbegraafplaats in de Provincie Utrecht. Het Utrechts Landschap wil met dit initiatief inspelen op de maatschappelijke vraag naar andere vormen van begraven. De natuurbegraafplaats zal gerealiseerd worden op een bosperceel van Het Utrechts Landschap dat grenst aan de huidige begraafplaats Den en Rust. Dit perceel heeft al de bestemming ‘begraafplaats' in het bestemmingsplan. Op de natuurbegraafplaats blijft het boskarakter behouden; de dichtheid aan graven is laag. De graven worden gemarkeerd met eenvoudige grafmonumenten, zonder verdere persoonlijke uitingen. Graven blijven voor altijd onaangeroerd. Zowel kisten als urnen moeten volledig composteerbaar zijn, waardoor alles uiteindelijk weer opgenomen wordt in de kringloop van de natuur. Het bosperceel blijft in eigendom en beheer van Het Utrechts Landschap. Den en Rust zal de begrafenissen verzorgen en neemt het onderhoud van de grafmonumenten voor haar rekening. Tussen de natuurbegraafplaats en aangrenzende woonpercelen ligt een bosstrook van 45 meter breed waarin geen graven komen.
agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

Advertenties