Koninklijke Onderscheidingen gemeente De Bilt

vrijdag 26 april 2013 11.37 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 26 april 2013 13.40 uur | auteur: Redactie

Burgemeester Arjen Gerritsen heeft vrijdag in de Mathildezaal van het gemeentehuis Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.

Mevrouw A.M.J. Bitter-Smet, Lid in de Orde van Oranje Nassau Voor haar werk als bestuurslid en vrijwilliger Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Maartensdijk, haar inzet voor de parochie van de RK Sint Maartenskerk en de Vereniging Vrouwen van Nu. Mevrouw G.W. Brusse-Schoemaker, Lid in de Orde van Oranje Nassau Voor haar langdurige (vrijwilligers-)werk voor de Christelijk Gereformeerde gemeente Utrecht-Centrum en verzorgingshuis De Lichtkring. Mevrouw Y.A. Jansen-Linse, Lid in de Orde van Oranje Nassau Voor haar grote verdiensten in de ontwikkeling van hulpverlening voor seksueel misbruikte kinderen, haar inspanningen voorzieningen voor ernstig gehandicapte kinderen wat mede door haar inzet heeft geleid tot het in gebruik nemen van het dagverblijf De Blauwe Vogel. Daarnaast is zij al lange tijd lid van het College van Regenten en vrijwilliger bij het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht. De heer dr. Mr. H.S. Koelega, Ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer Koelega heeft met zijn diepgaande studie in de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog en diepgaand onderzoek vele nog onbekende namen van oorlogsslachtoffers opgespoord. Dit heeft veel families duidelijkheid gegeven over het lot van hun verwanten en antwoorden op hun vragen. Dit heeft er toe geleid dat vele namen konden worden toegevoegd aan het monument in de Universiteit Utrecht en aan het Joods Digitale Monument. De heer J.M. van Stralen, Lid in de Orde van Oranje Nassau Voor zijn werk voor RK Sint Maartenskerk als vrijwilliger en als vicevoorzitter van de parochie. Hij maakte zich sterk voor een sterk zogeheten Bilts parochieverband en legde daarnaast het eerste contact met het parochieverband Eemland. De heer Van Stralen heeft zich ingezet voor een Algemene Begraafplaats voor inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk. Zijn vrijwilligerswerk voor bewoners van Dennendal en het project Samen Eten Maartensdijk. Prof.dr. M. de Winter, Officier in de Orde van Oranje Nassau De heer De Winter krijgt de onderscheiding uitgereikt bij de Universiteit Utrecht. Micha de Winter is een van de meest invloedrijke pedagogen van Nederland. Als hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken is hij actief in onderwijs, onderzoek, het jeugdbeleid en vooral in het maatschappelijke debat. Bijdragen van De Winter zijn regelmatig aan te treffen in vakbladen, maar ook in kranten, weekbladen en op radio en tv.
agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

Advertenties