De Bilt gaat extra bezuinigen

vrijdag 17 mei 2013 14.49 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 17 mei 2013 14.03 uur | auteur: Redactie

Gemeente De Bilt gaat extra bezuinigen. Door teruglopende rijksgelden tegenover een verzwaard takenpakket zijn nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk.

De Bilt heeft 9,2 miljoen uit haar reserves geput door onder andere het Centrumplan Bilthoven en tegenvallende grondopbrengsten. Om het weerstandsvermogen op peil te houden stelt het college voor om 5 miljoen bij het Integraal Huisvestingsprogramma weg te halen en deze aan de risicoreserve toe te voegen. Daarnaast lopen de kosten op. De gemeente krijgt extra taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en lopen de kosten van bijstandsuitkeringen en schuldhulpverlening door de recessie extra op. Om de begroting toch sluitend proberen te houden worden er bezuinigingen voorgesteld op het gebied van wijkbeheer, het sociale domein en bedrijfsvoering door minder personeel. Ook subsidies voor maatschappelijke voorzieningen moeten het met een ton minder doen. Behoudens bezuinigen wil het college ook investeren. Zo komt er 2 ton beschikbaar voor een stimuleringsregeling voor starters op de woningmarkt en koop De Bilt voor 40.000 euro camera's om sluipverkeer in Westbroek tegen te gaan.
Advertenties