Inloopavond verkeerscirculatieplan druk bezocht

zaterdag 22 februari 2014 13.46 uur | laatst gewijzigd: zaterdag 22 februari 2014 16.20 uur | auteur: Redactie

Een inloopavond over het Verkeerscirculatieplan De Bilt in het HF Witte Centrum is druk bezocht.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers uit de kern De Bilt intensief nagedacht over een maatregelenpakket. Met als doel te komen tot een samenhang in de wegenstructuur en daarmee de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het woon- en werkgebied te waarborgen. De plannen zijn nu dusdanig uitgewerkt, dat de gemeente deze graag aan de Biltse burger wil voorleggen. De klankbordgroep, die bestaat uit bewoners en ondernemers, heeft meegewerkt aan het opstellen van een concreet maatregelenpakket. Voorafgaande aan het klankbordgroeptraject kon ieder die dat wilde via www.watbeweegtdebilt.nl op een digitale kaart knelpunten en kwaliteiten doorgeven. Deze vormden de basis voor de uitgangspuntennotitie waar de klankbordgroep mee aan de slag is gegaan. Aan de hand van de reactie tijdens de inloopavond beziet het college van burgemeester en wethouders of het plan nog op onderdelen wordt bijgesteld. Daarna stelt het college het VCP vast en wordt het plan officieel gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode heeft iedereen die dat wil nog de mogelijkheid hierop commentaar te leveren door middel van zogenaamde zienswijzen. Deze worden meegenomen in een nota die samen met het definitieve VCP aan het college ter definitieve vaststelling wordt aangeboden. De reactie van veel bezoekers van deze avond was dat er te weinig deskundigen vanuit de gemeente aanwezig waren om uitleg te geven bij de tafels waar de plannen op gepresenteerd werden. Men miste absoluut een presentatie. Foto's: Jan Gerrit van Wijhe
agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

Advertenties