Gemeente kan bewoners Planetenbaan niet helpen

maandag 04 mei 2015 15.37 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 05 mei 2015 08.11 uur | auteur: Redactie

De SP motie "Onverklaarbaar bewoonde woningen", die de gemeenteraad eind januari unaniem heeft aangenomen, blijkt volgens bewoners onuitvoerbaar.

In de motie werd VVD-wethouder Jolanda van Hulst gevraagd om zo snel mogelijk in overleg te gaan met zowel bewoners als met de eigenaren en verhuurder van de woningen aan de Planetenbaan 4 tot en met 78 in Bilthoven.

Dit met het oog op de zeer noodzakelijke verbeteringen aan de woningen. Er is sprake van onder andere verrot hout, enkel glas en blokverwarming die om middernacht uitgaat.

De Bewonersgroep Planetenbaan heeft Slokker Vastgoed aangeschreven in overleg met de wethouder, maar deze reageert niet.

De wethouder gaat na of onderzoek instellen door bouw- en woningtoezicht de bewoners zou kunnen helpen, om zo Slokker vastgoed te dwingen de problemen aan te pakken.

Uit overleg met de gemeente blijkt nu dat de wethouder via bouw- en woningtoezicht zeer waarschijnlijk geen dwingende maatregelen kan opleggen aan Slokker Vastgoed.

Volgens de bewonersgroep is de gemeente, omdat het deze aan gereedschap ontbreekt, zeer waarschijnlijk niet in staat om maatregelen te nemen en de naar eigen zeggen "huisjesmelker" op de knieën te krijgen.

Advertenties