'Woningnood onder studenten groeit verder'

maandag 09 oktober 2017 21.00 uur | laatst gewijzigd: maandag 09 oktober 2017 22.05 uur | auteur: Redactie

Het kamertekort blijft in Utrecht groeien, waardoor de kamermarkt nog verder onder druk komt te staan.

Dat concludeert VIDIUS Studentenunie naar aanleiding van de groei van het aantal studenten in de Domstad. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 blijkt dat de komende vijf jaar Utrecht een groei kent van 18.460 studenten.

De cijfers zijn tegenstrijdig aan de conclusies die de gemeente trekt over het kamertekort in Utrecht. Daarnaast wordt tot 2025 een groei van 30% internationale studenten verwacht. Hierdoor zal de woningmarkt krapper en krapper worden.

In veel andere steden is er sprake van een afname van eerste- en tweedejaars studenten die op kamers gaan. Utrecht blijft echter een populaire regio en de komende vijf jaar zal het aantal studenten dat in Utrecht wil gaan wonen blijven stijgen.

Advertenties