Verbeek-Nijhof geïnstalleerd als statenlid

dinsdag 19 mei 2015 09.13 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 19 mei 2015 08.19 uur | auteur: Redactie

Jacqueline Verbeek-Nijhof, voormalig wethouder van gemeente Zeist, is geïnstalleerd als lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Utrecht.

Behalve Verbeek-Nijhof (VVD) zijn tijdens de vergadering van GS ook Pim van den Berg (D66), Bart Krol (CDA) en Mariëtte Pennarts (GroenLinks) geïnstalleerd. De laatste twee zaten ook in het vorige college.

In de vergadering presenteerden de coalitiepartijen hun coalitieakkoord ‘In verbinding’. Ze gaan de koers van de afgelopen vier jaar voorzetten, met een sterke focus op enkele nieuwe accenten, zoals energietransitie en aandacht voor de afstand tot de arbeidsmarkt voor (V)MBO’ers.

De reacties van de oppositiepartijen waren wisselend, van positief tot kritisch. De motie van de PVV om werkeloosheid aan te pakken werd aangenomen.

Ook de motie van GroenLinks, PvdA, D66,ChristenUnie en 50Plus, om een zienswijze bij Rijkswaterstaat in te dienen over de nadelige effecten van de voorgenomen snelheidsverhoging op de A12, werd aangenomen. Provinciale Staten maakt zich zorgen over de leefbaarheid en gezondheid van de inwoners als de snelheid omhoog gaat naar 130 km/u. 

 

agenda meer agenda

Geen agenda gevonden

Advertenties