Begrotingsdebat De Bilt vol moties

vrijdag 10 november 2017 19.11 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 10 november 2017 19.18 uur | auteur: Redactie RouletteFM

De gemeenteraad van De Bilt heeft de begroting voor 2018 aangenomen. Het is de laatste begroting van deze raadsperiode. In maart zijn de verkiezingen.

Tijdens het debat werde 22 moties ingediend, vijf daarvan zijn aangenomen. Een belangrijk onderwerp voor veel partijen was het groen in de openbare ruimte. Twee moties van Beter De Bilt om meer aandacht te besteden aan het beheer en behoud van de bosrijke omgeving van de gemeente zijn aangenomen.

Partijen besteden ook aandacht aan het verkeer en de verkeersveiligheid in de gemeente. Een motie van D66 om de fietsbewegwijzering te verbeteren is aangenomen. Verder zijn er zorgen uitgesproken over de toenemende kosten van de jeugdhulpverlening.

De raad nam verder een amendement voor een subsidie voor de kinderboerderijen in de gemeente (CDA), een motie voor gebiedsvisies duurzame energie (CDA) en een motie over het ontwikkelen van de sporthal bij het H.F. Wittecentrum (D66) aan.

Advertenties