Subsidieruimte voor waterbeheer inwoners

Subsidieruimte voor waterbeheer inwoners

Waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft nog subsidieruimte voor 'Blauwe Bewoners Initiatieven'.

Op dit moment is de helft van het beschikbare budget toegekend.

De regeling subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in het waterschapsgebied.

De projecten die gesteund worden zijn divers. Het gaat van het aanleggen van een ijsvogelwand of Klompenpad tot het bouwen van een buitenlokaal. Per aanvraag stelt het waterschap maximaal 5.000 euro beschikbaar.
advertentie