Samenwerking regionale diensten voor veiligheid

Samenwerking regionale diensten voor veiligheid

De Omgevingsdienst Regio Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De diensten gaan samenwerken bij toezicht en advies én bij calamiteiten. Hiermee willen de drie organisaties eenduidig adviseren, de veiligheid voor burgers vergroten en de toezichtlast voor ondernemers verlagen.
De omgevingsdiensten beschikken over relevante informatie over bedrijven, die voor hulpdiensten van belang kunnen zijn bij de bestrijding van incidenten bij deze bedrijven (denk aan gevaarlijke stoffen).

De omgevingsdienst gaat onder andere over milieu, de uitvoeringsdienst over vergunningen en de veiligheidsregio gaat over rampenbestrijding.advertentie