'Groentesubsidie' voor Voedselbank De Bilt

De Voedselbank De Bilt krijgt extra steun van de gemeente om verse groenten uit te kunnen delen aan haar klanten.

De motie die de PvdA, ChristenUnie en Fractie Brouwer daarvover hebben ingediend is aangenomen.

De partijen geven aan dat er in 2017 een groot deel van het budget om armoede te bestrijden niet is aangesproken. Omdat dit door de overheid gelabeld geld is, moet het geld ten goede komen aan de doelgroep.

De motie roept het college in gesprek te gaan met de Voedselbank om het uitdelen van groente financieel mogelijk te maken.advertentie