'Wees altert op risico van natuurbrand'

'Wees altert op risico van natuurbrand'

In midden Nederland geldt fase 2 voor natuurbrandrisico. Dat betekent dat natuurbezoekers opgeroepen wordt extra alert te zijn en verdachte situaties direct te melden.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook medewerking aan burgers om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Het waterleidingbedrijf vraagt mensen vanwege de droogte om vooral tussen 6.00 uur en 9.00 uur 's ochtends en 18.00 uur en 22.00 uur 's avonds, het waterverbruik te beperken.

 

 advertentie