Utrechts Landschap kiest voor hergebruik organisch afval

Het Utrechts Landschap wil schoon en waardevol maaisel en slootbagger gaan hergebruiken.

Directeur-rentmeester Saskia van Dockum heeft daarvoor een intentieverklaring ondertekend waarmee de natuurbeschermingsorganisatie zich aansluit bij de Biomassa Alliantie. Binnen deze alliantie hebben diverse terreineigenaren en kennisinstellingen zich verenigd om samen toe te werken naar circulair terreinbeheer.

Het Utrechts Landschap wil dat organische materiaal zoveel mogelijk in de eigen gebieden gaan hergebruiken, bijvoorbeeld op nabijgelegen natuurakkers. Dit circulaire terreinbeheer past binnen de trend van de circulaire economie, waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden.


advertentie