Geen snelfietsroute via ecologische verbinding

Er komt voorlopg geen nieuwe fietsverbinding tussen Utrecht Science park en Zeist West.

Dat concludeert de gemeente De Bilt nu de provincie heeft gekozen voor de aanleg van zeven snelfietsroutes.

De aanleg van de fietsverbinding Utrecht Science Park - Zeist-West zou een aantasting betekenen van een belangrijke ecologische verbindingszone. NDe gemeenteraden van De Bilt en Zeist hebben zich herhaaldelijk uitgesproken tegen een fietspad door dit kwetsbare gebied.

De Bilt onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om op het tracé van de Bisschopsweg en omgeving verbeteringen aan te brengen.advertentie