Diensten gaan samen bedrijven controleren

Diensten gaan samen bedrijven controleren

De Omgevingsdienst Regio Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht gaan gezamenlijk 100 bedrijven inspecteren.

De bedrijven zijn uitgezocht op zowel de risico’s op het gebied van (brand)veiligheid als op milieuaspecten. De drie directeuren hebben een lijst ondertekend, waarmee bestaande afspraken uit 2018 zijn bekrachtigd.

De omgevingsdiensten en de VRU houden toezicht bij bedrijven, organisaties en instellingen. Door samen op pad te gaan krijgen de inspecteurs inzicht in elkaars werkzaamheden en prioriteiten. Gegevens kunnen worden uitgewisseld waardoor de bedrijven een eenduidig advies krijgen. Doordat er slechts één inspectiebezoek plaatsvindt, wordt de druk op de bedrijven minder.advertentie