Scholieren denken mee over creatieve woningbouw

Leerlingen van de Keenschool uit Bilthoven hebben verschillende woningbouwlocaties en –plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Een aantal leerlingen van de particuliere school hebben afgelopen maanden onderzocht waar woningen voor onder andere starters en ouderen kunnen worden gebouwd. Hierbij is een creatief oog voor groen, voorzieningen en prijzen gehouden. In verschillende kernen zien de leerlingen mogelijkheden voor bijvoorbeeld tiny houses en starterswoningen. De leerlingen bleken geen moeite te hebben met het opofferen van weiland of een hole van een golfbaan.

De gemeenteraad zal in juli en in oktober besluiten over het aanwijzen van woningbouwlocaties, waarbij de presentatie van de leerlingen meegewogen worden.advertentie