Herstelwerk bos en heide Utrechts Landschap

Het Utrechts Landschap herstelt het komende najaar en winter een deel van het bos- en heidelandschap op de landgoederen Heidestein en Bornia.

Jong bos, grotendeels in een rustgebied, wordt omgevormd naar soortenrijke heide en een natuurakker. Daarnaast wordt de overgang tussen bos en heide geleidelijk gemaakt en de soortenrijkdom van het omringende bos vergroot.

Dit najaar wordt de laatste fase uitgevoerd van het project dat in 2015 is gestart. Bomen die gemarkeerd zijn met een verfstreep worden over een oppervlakte van 12 hectare geveld en een 6 hectare groot gebied wordt geplagd.

 


advertentie