Ruim baan voor zeldzame dieren

Utrechts Landschap is begonnen met de afrondende werkzaamheden voor het project Lizard Lane.

De Lizard Lane is een heidecorridor die de heideterreinen van Park Vliegbasis Soesterberg, waterwinlocatie Soestduinen en de Vlasakkers verbindt. Het is een onmisbare schakel in het Utrechtse heidelandschap ten behoeve van de biodiversiteit. De heidecorridor is geschikt voor zeldzame dieren als de zandhagedis, vogels en insecten zoals de kommavlinder.

Om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen wordt gewerkt van oost naar west. Verwacht wordt dat de werkzaamheden eind oktober worden afgerond.


advertentie