Utrechts Landschap herstelt heide Bornia

Utrechts Landschap gaat het heidelandschap op Heidestein-Bornia herstellen.

Hiervoor wordt dit najaar en winter 12 hectare jong en soortenarm bos omgevormd naar soortenrijke heide en een natuurakker.

Het landgoed behoort volgens de natuurbeheerder tot de kansrijke plekken, waar omvorming resulteert in een hoge biodiversiteit en niet ten koste gaat van waardevol bos. Er ontstaat door de omvorming voldoende ruimte, rust en voedsel voor zeldzame dieren en planten.

Het herstel van het heidelandschap gebeurt in een voor publiek afgesloten rustgebied, waardoor beschadiging van wandelpaden beperkt zal blijven.

 advertentie