De Bilt wil snelheidsverlaging op A27

De Biltse gemeenteraad wil dat de maximumsnelheid op de A27 tussen Utrecht en Hilversum terug gaat naar 100 km/uur.

In een vrijwel unaniem aangenomen motie vraagt de raad het College van BenW zich hiervoor sterk te maken bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanuit de raad wordt al langer aangedrongen op een lagere maximumsnelheid omwille van de rust en de gezondheid van de inwoners van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading. Die ervaren dagelijks grote overlast door de uitstoot van fijnstof en door de hinder van licht en geluid.

De raad wees er ook op dat een verlaging bijdraagt aan de verkeersveiligheid en aan de vermindering van het fileprobleem en kreeg daarbij de steun van wethouder Landwehr.


advertentie