Natuurgebied Heidestein grotendeels afgesloten

Utrechts Landschap heeft het begrazingsdeel in natuurgebied Heidestein voor onbepaalde tijd afgesloten voor publiek.

Eerder getroffen maatregelen hebben volgens de landschapsbeheerder niet voldoende effect gehad om de recreatiedruk en het aantal overtredingen te verminderen. Utrechts Landschap kan daardoor de bescherming van de bij wet beschermde natuur niet meer voldoende waarborgen.

Op de heide ligt één van de weinige vennen in de wijde omgeving. De larven van bijzondere libellen en de weinige waterplanten hebben schade opgelopen door menselijk toedoen. Ook begeven steeds meer wandelaars zich buiten de paden, waardoor heidevogels in de broedtijd verstoord worden.advertentie