Nieuwe bezuinigen op Wmo en jeugdhulp

Het Biltse college van burgemeester en wethouders gaat verder bezuinigen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd.

Dit is nodig omdat het tekort op maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp oploopt tot 950.000 euro boven de laatst vastgestelde begroting 2019. De maatregelen lopen uiteen van het stoppen met de mantelzorgwaardering tot het verder terugbrengen van de regiotaxi-zones. Deze maatregelen volgen op eerder doorgevoerde bezuinigingen in het sociaal domein.

Om zorg voor de meest kwetsbare inwoners beschikbaar en betaalbaar te houden, moeten er volgens het college impopulaire keuzes gemaakt worden. Deze worden komende maand aan de raad voorgelegd als ‘knoppen om aan te draaien’, samen met de verwachte maatschappelijke effecten en het mogelijke besparingspotentieel.


advertentie