Restauratie Kippenlaantje Zeist gestart

Utrechts Landschap is gestart met de restauratie van het eeuwenoude Kippenlaantje op Buitenplaats Hoog Beek en Royen in Zeist.

De oudere eiken uit de achttiende eeuw gaan de laatste jaren snel achteruit. Om de conditie van de oude bomen te verbeteren wordt de hoeveelheid water en voeding vergroot. De natuurbeheerder doet dat door het boren van voedingspijlers, waardoor wortels dieper kunnen groeien om het contact met het grondwater te herstellen.

De achteruitgang van de conditie van de eiken is een gevolg van eeuwenlange ontwatering, klimaatverandering en de hiermee samengaande droogte in het zomerseizoen.


advertentie