Hernieuwde samenwerking integratie statushouders

Zestien Utrechtse gemeenten gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders, zodat zij sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt.

In de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie hebben de gemeenten afspraken vastgelegd over de inkoop van taaltrajecten en het voortzetten van de succesvolle regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’. Elke statushouder krijgt een op maat gemaakt plan waarin de wensen, capaciteiten en mogelijkheden zijn opgenomen.

Volgens de gemeenten, waaronder De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug, zijn nieuwkomers erbij gebaat om vanaf hun eerste dag in het land te integreren. Dat helpt hen om zich thuis te gaan voelen en zo snel mogelijk mee te kunnen doen.


advertentie