De Bilt wil inspraak bij aanpak woningnood

Het gemeentebestuur van De Bilt doet een beroep op de kracht in de samenleving om de woningnood aan te pakken.

Daarvoor wordt een participatieproces in gang gezet en een kennisteam geformeerd. In september start de participatie in De Leijen, Bilthoven-Noord, De Bilt, Maartensdijk en Westbroek, gevolgd door de overige dorpen en wijken in het vierde kwartaal van dit jaar. Hoe de participatie er precies uit zal gaan zien, kan per dorp of wijk verschillen en zal mede afhankelijk zijn van de dan geldende coronamaatregelen.

Raad en college willen voor 2026 845 woningen bouwen met een aanzienlijk deel middenhuurwoningen en 450 sociale huurwoningen voor 2030.advertentie