'Geen vaste horeca in Zeister park'

Er komt voorlopig geen vaste horecagelegenheid in het Walkartpark in Zeist.

Een motie met die strekking is door de voltallige Zeister gemeenteraad aangenomen. De motie stelt voor om het plan voor een permanente horecagelegenheid in het Walkartpark op te schorten en vooralsnog geen bestemmingsplan in procedure te brengen.

Achtergrond is de coronacrisis die veel impact heeft, ook op de horeca. Het college is gevraagd te kijken naar de mogelijkheden voor een stroom- en wateraansluiting voor foodtrucks en een openbare toiletvoorziening.


Trefwoorden:

advertentie