Akkoord over opknapbeurt sportparken Zeist

Akkoord over opknapbeurt sportparken Zeist

Zeist wil de sportparken Dijnselburg en Noordweg opknappen en opnieuw inrichten. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de plannen voor de sportparken.

Sportpark Noordweg krijgt een herinrichting binnen de grenzen van het sportpark, omdat uitbreiding niet mogelijk is. Het plan is om de velden iets te verschuiven en te renoveren. Ook komt een nieuw sport- en beweegplein waar ook de buurt gebruik van kan maken. Op Sportpark Dijnselburg wordt naast Voetbalvereniging SV Zeist ook honk- en softbalvereniging HSV Phoenix gevestigd. Voor deze verhuizing is een andere inrichting nodig en hiervoor is een ontwerp gemaakt.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 10 november een besluit over de plannen.


Trefwoorden:

advertentie