Scholen tijdens verbouw naar Kohnstammplein [update]

Zeist gaat een tijdelijk gebouw aan het Kohnstammplein openen dat onderdak biedt aan drie basisscholen.

Het tijdelijke gebouw aan het Kohnstammplein biedt de komende zeven jaar onderdak aan drie verschillende scholen na elkaar. De scholen worden gemoderniseerd en verduurzaamd. Op het moment dat een deel van de scholen wordt verbouwd, krijgen leerlingen daar tijdelijk les.

De gemeente kiest voor een nieuw gebouw, omdat tijdelijke huisvesting op één centrale plek goedkoper is en vanwege de schaarste aan geschikte panden of braakliggende terreinen. Het is de bedoeling dat het gebouw buiten schooluren een functie kan hebben voor inwoners van de wijk.

[update 17 maart 2021]

De gemeente meldt dat het tijdelijke schoolgebouw na de zomervakantie geopend zal worden. Als het gebouw tussentijds leeg staat, schakelt Zeist leegstandsbeheer voor tijdelijke bewoning in.


advertentie