Groot gezondheidsonderzoek onder Utrechters

De GGD regio Utrecht (GGDrU) start een gezondheidsonderzoek onder inwoners van 18 jaar en ouder.

Ruim honderdduizend willekeurig gekozen inwoners uit 26 Utrechtse gemeenten ontvangen een brief met een vragenlijst over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen gemeenten en GGD samen activiteiten organiseren om de gezondheidssituatie te verbeteren. Ook helpt het onderzoek om het gezondheidsbeleid van gemeenten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen van de inwoners.

Het onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd.


advertentie