Utrechts Landschap: meer donateurs voor groen

Utrechts Landschap: meer donateurs voor groen

Het Utrechts Landschap is gestart met een actie om nieuwe donateurs te werven. Deze nieuwe Beschermers zijn nodig om meer gebieden aan te kopen.

Juist in de coronatijd hebben regiobewoners meer dan ooit behoefte aan natuur dichtbij huis. In een provincie waar ruimte schaars is, stelt Utrechts Landschap natuur veilig door gebieden aan te kopen.

Meer dan 28.000 inwoners steunen Utrechts Landschap als Beschermer. Dankzij die achterban kan het beschermen van natuur hoger op de politieke en maatschappelijke agenda komen.advertentie