Coronacrisis: arbeidsmarkt kraakt en piept

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt: het aantal WW-uitkeringen is toegenomen en het aantal vacatures gedaald.

Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Vooral in de eerste maanden van de crisis; maart, april en mei, nam het aantal WW-uitkeringen toe. In Midden-Utrecht bedroeg het werkloosheidspercentage eind vorig jaar 2,2%. In september is dat opgelopen tot 2,7%. Het aantal online vacatures nam af met bijna 20%.

Het aantal WW-uitkeringen is in onze regio oplopen naar 13.271. Dat is een stijging van ruim 21% ten opzichte van eind 2019.Trefwoorden:

advertentie