De Bilt gaat basisbaan onderzoeken

De Bilt gaat met buurgemeenten onderzoek naar de mogelijkheden voor een experiment met een basisbaan voor mensen met een bijstandsuitkering.

Beter De Bilt, CDA, D66, Fractie Brouwer, GroenLinks en PvdA hebben voor het experiment gepleit. Met een basisbaan is het mogelijk om met een tijdelijk contract en tegen minimumloon zinvol maatschappelijk werk te doen en zo een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Het idee van de Basisbaan is afkomstig uit het rapport ‘Het betere werk’ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Het Biltse college wijst er wel op dat een breed draagvlak, zorgvuldige afweging, extra middelen en personele capaciteit nodig zijn.


advertentie