Brief burgemeester voor adviescommissie burgers

Brief burgemeester voor adviescommissie burgers

Burgemeester Janssen is op zoek naar 150 Zeistenaren die zitting willen nemen in de Inwoners Advies Commissie. Hij heeft hiervoor een willekeurige groep een uitnodigingsbrief gestuurd.

De zorgkosten lopen voor de gemeente flink op en er is extra geld nodig door de effecten van corona. Omdat Zeist minder geld van het Rijk krijgt, kan het verschil tussen inkomsten en uitgaven oplopen tot miljoenen euro’s. De gemeenteraad moet dus keuzes maken om de inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen.

De commissie van inwoners gaat de komende maanden aan de slag met een advies voor de raad hoe de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te brengen. De Inwoners Advies Commissie is naar verwachting actief tot mei.


Trefwoorden:

advertentie