Zeist: inspraak burgers bij gastransitie

Zeist wil zo snel mogelijk en voor 2050 energieneutraal zijn. Belangrijk onderdeel van dit streven is het aardgasvrij maken van woningen en bedrijven in alle buurten.

Het college heeft heeft daarvoor het plan ‘Transitievisie Warmte’ gepresenteerd, dat nu open staat voor verbetering. Zeist wil samen met inwoners en ondernemers keuzes maken die betaalbaar en betrouwbaar zijn.

De Transitievisie schetst een route voor de geleidelijke overgang naar een aardgasvrij Zeist. Het Rijk heeft gemeente opdracht gegeven uiterlijk in 2021 een plan op te stellen, en deze elke vijf jaar aan te passen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.advertentie