Waterpeil Utrechtse Heuvelrug weer hersteld

Waterpeil Utrechtse Heuvelrug weer hersteld

Het is weer toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken uit sloten en weteringen op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug.

Volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is na vijf maanden de situatie zodanig verbeterd, dat een verbod niet meer nodig is. De stuwen voeren in het gebied weer water af, het grondwaterpeil is hersteld om de sloten en weteringen in het gebied te kunnen blijven aanvullen met kwel en er valt weer voldoende neerslag.

Het extreem droge voorjaar en de droge, hete zomer, zorgden op de Heuvelrug voor lage waterstanden en droogvallende sloten. Doel van het verbod was dan ook om het oppervlaktewater zo lang mogelijk vast te houden en problemen met de waterkwaliteit te voorkomen.advertentie