'Maak 30 km/uur nu al norm in De Bilt'

GroenLinks De Bilt wil dat de gemeente alvast werk gaat maken van het hanteren van 30 km/uur als norm voor de maximumsnelheid in de bebouwde kom.

Fractievoorzitter Henk Zandvliet wijst op de motie van GroenLinks en SGP, die in oktober met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin staat dat in de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/uur leidend moet zijn. Het aantal doden en gewonden zal daarmee substantieel dalen.

Minister Van Nieuwenhuizen kondigde aan dat er uiterlijk in de zomer van 2021 een plan ligt. GroenLinks vindt dat de gemeente daar niet op moet wachten. Bij vernieuwing van wegen zou nu al de norm kunnen worden toegepast.


advertentie