Financiële impuls voor kunst op scholen

Basisscholen in Midden-Nederland mogen vier jaar lang elk jaar ruim 1,2 miljoen euro subsidie verdelen voor cultuureducatie.

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is een verdieping van huidige aanbod. Het biedt scholen en gemeenten de kans meer doelen op het gebied van cultuureducatie te verwezenlijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om intensiever samenwerken met culturele instellingen, het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en het verbinden van cultuureducatie met andere vakken of leergebieden, zoals taal, wereldoriëntatie, techniek en burgerschap.

Onder andere Kunstenhuis Zeist / De Bilt, DE KOM in Nieuwegein en IDEA Soest bieden de scholen een programma op maat aan.


advertentie