Regio speelt in op klimaatverandering

Met meer groen, ruimte voor water en meer koelte- en schaduwplekken maakt de regio Utrecht-Zuidwest zich klaar voor extremer weer.

De regio heeft daarvoor de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) vastgesteld en spreekt de ambitie uit om in 2050 voorbereid te zijn op de effecten van klimaatverandering. Door de verandering van het klimaat heeft de regio steeds vaker te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsrisico’s. De omgeving moet daarom zó worden ingericht dat de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen.

Er wordt nu ingezet op voldoende koelte- en schaduwplekken, meer groen en ruimte voor water en bewoners in de regio worden gestimuleerd om de stenente vervangen door planten en bomen.


Trefwoorden:

advertentie