'Natuur te kwetsbaar voor zonne- of windparken'

Het provinciale beleid voor duurzame energieopwekking bevat onvoldoende goede regels voor een zorgvuldige inpassing.

Dat vinden Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN. De provincie wil het opwekken van zonne- of windenergie in principe toestaan in het Natuurnetwerk Nederland en in weidevogelgebieden. Maar de natuur is volgens de organisaties te kwetsbaar door verdroging, de stikstofproblematiek en woningbouw. Ook met weidevogels gaat het slecht.

De organisaties vinden dat er goede regels en afspraken moeten komen over geschikte en ongeschikte plekken voor energieopwekking. De natuurorganisaties wijzen op plekken langs snelwegen, bedrijventerreinen, dorps- of stadsranden of op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties.advertentie