Extra inspraakavond over duurzame energie

De Bilt gaat volgende week maandag een extra participatieavond houden over de toekomst van energieopwekking met zonnevelden en windmolens in de gemeente.

Eerdere bijeenkomsten konden op grote belangstelling rekenen, waarna de gemeente besloot tot een extra participatieavond. De avond maakt deel uit van een gemeentebreed traject. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de verkenning van de mogelijkheden voor energieopwekking met zonnevelden en windmolens.

De avond is toegankelijk na aanmelding via de website van de gemeente. Alle inbreng wordt gebundeld en meegenomen in de besluitvorming.


advertentie