'Kwaliteit Biltse vakantieparken moet beter'

De Bilt moet met de provincie werk maken om de kwaliteit van de vakantieparken in de gemeente te verbeteren.

Die oproep doet de fractie van GroenLinks naar aanleiding van een provinciaal onderzoek, waaruit blijkt dat een groot aantal bedrijven slecht scoort op het punt van kwaliteit en het perspectief voor toeristisch gebruik. Sommige parken kunnen nog verbeterd worden, andere kunnen volgens de onderzoekers beter omgevormd worden voor tijdelijk woongebruik of worden teruggeven aan de natuur.

De provincie wil met gemeenten en branche-organisaties komen tot een integrale visie en programma-aanpak.


advertentie