Nieuw beleid moet Biltse bomen redden

De Bilt heeft een nieuw bomenkapbeleid ingevoerd, dat vanaf donderdag ingaat.

Alle bomen vanaf 80 centimeter omtrek op 1 meter 30 hoogte die in de bebouwde kom staan mogen dan niet meer gekapt worden zónder vergunning. De vergunningaanvraag wordt door de gemeente aan een aantal criteria getoetst, waarbij onder meer de ‘groenwaarde’ van belang is. Daarna hebben belanghebbenden zes weken om bezwaar te maken.

Wordt de vergunning toegestaan dan geldt een herplantplicht, d.w.z. de eigenaar moet een nieuwe boom planen of een afdracht doen in het nieuw opgerichte ‘bomenfonds’.


advertentie