De Bilt gaat ecologisch maaien

De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven.

Er wordt door de gemeente ingezet op ecologisch maaien, waarbij bepaalde delen slechts een of twee keer per jaar gemaaid worden in plaats van regelmatig. De ervaring met ecologisch maaien op de Biltse Rading heeft resultaat, omdat er opvallend meer rupsen van de Jacobsvlinder op het Jacobskruid te vinden zijn. De gemeente hoop zo ook meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan te trekken.

Als het maaibeheer van grote gazons wordt aangepast, worden omwonenden hierover apart geïnformeerd of betrokken.


advertentie