Gemeentelijke bladcampagne weer van start

De gemeente gaat het bladafval op de openbare weg in de dorpskernen opruimen. Deze jaarlijkse bladcampagne start op maandag 4 november.
Inwoners mogen in de week voor de actie in de eigen buurt het blad uit de tuin in de berm deponeren. De bladhopen mogen géén takken, hekjes van gaas en dergelijke bevatten. Dit beschadigt en verstopt de veeg- en zuigwagens en dat zorgt voor vertraging in de campagne. De gemeente adviseert om de eigen auto in de week dat de bladzuigers in de straat komen elders te parkeren. Op de doorgaande wegen kan de bladcampagne voor oponthoud zorgen. Daarom wordt zo veel mogelijk buiten de spitsuren op deze wegen gewerkt. Weten wanneer in uw straat de bladeren worden opgeruimd? Kijk op de website van de gemeente: www.debilt.nl.

advertentie