Energieverspilling bij open deur valt mee

Energieverspilling bij open deur valt mee

Geopende winkeldeuren leiden in de winter niet tot grote energieverspilling.
Dat blijkt uit onderzoek bij 250 winkels in het centrum van Zeist. Winkelende bezoekers waren de reden voor de gemeente om, samen met Stichting Centrummanagement Zeist, een onderzoek te starten naar de vraag of er door openstaande winkeldeuren veel energie verloren gaat. Zo werd het project ‘Slimme deuren’ gestart. Doel van het project was om in kaart te brengen of er inderdaad sprake was van energieverspilling. Maar ook om de ondernemers bewust te maken en te stimuleren om, bij onnodige energieverspilling, maatregelen te nemen. In de winter van 2013 zijn 250 winkels onderzocht. Bij 100 daarvan stonden deuren open. Met alle 100 winkeliers is gesproken en beoordeeld of de open deuren energieverspilling veroorzaken. In de meeste gevallen was dat niet zo.

Trefwoorden:

advertentie